Sluitsystemen en sleutelplannen


Sluitsystemen voor bedrijven
Een sluit systeem geeft overzicht in wie toegang heeft tot welke ruimte. Wanneer een gebouw meerdere gebruikers of bewoners heeft, kunnen mensen verschillende rechten hebben voor het betreden van de ruimten in het gebouw. Om te voorkomen dat de gebruikers een enorme sleutelbos krijgen, wordt een sluit systeem of sluit plan opgesteld. Ook kan men op deze wijze het toegangsrecht per individu per ruimte bepalen. Men spreekt hierbij ook wel van een toegangscontrole-plan.

Het opstellen van een sluitsysteem kan een complexe zaak zijn. Bij grote gebouwen kan het aantal gebruikers en hun toegangsrechten flink uiteen lopen. Bij het vervaardigen van de hoofd- en subsleutels hanteren wij onze eigen profielen. Op deze wijze kunnen wij snel handelen in geval van calamiteiten. Uw medewerkers kunnen op vertoon van het certificaat direct de nieuwe sleutels in ontvangst nemen.

Neem contact op met onze medewerkers voor de verschillende mogelijkheden.
Of bel 0475 - 48 14 79